yasaklar böler özgürlükler birleştirir

ankara 1 mayıs 2015 kutlamalarında bir sırrı süreyya önder beyanatıdır.

'polis yoksa olay da yok' demiştir akabinde.
evrensel bir gerçektir.
denenmiş, yaşanmış ve hala uygulanmakta olan bir demokratik ilkedir.
ak-faşizmin kara günlerinde özlenendir.
anlayana ve yakışana!