yezidi

yezidilik dinine mensup kişi. zaman zaman müslümanların müziğine konu olmuşlardır ve pek iyi anılmamıştır.
peygamberin iki torununu (bkz: kerbela)da katl eden emevi halifesi.halk arasında küfür olarakta kullanılır.
bildiğimiz yezid ile ilgisi olmayan, türkçe'ye çeviride sorunlara yol açan bir isimdir.
doğrusu, "ezidilik" ve "ezidilik" tir.