31

25 Entry Daha
"el" kelimesinin ebced hesabındaki sayısal karşılığı. elif, 1'e; lâm ise 30 sayısına eşdeğerdir.

saf gibi önce arapça "yed", sonra farsça "dest" kelimelerinin ebcedini çıkarıp ee hani yok dediğim ardından da türkçe el'e karşılık geldiğini anlayınca gülümsememe sebep oldu. *

(bkz: osmanlıca) *