birbirini çok iyi tanıyan iki yabancı

birbirini sevemeyen ama yakın olması gereken iki insan.

ör: gelin-kaynana
eşcinsel çocuk ve ailesi örneği verilebilir belki.