camia

topluluk, zümre anlamına gelir.

magazin programlarında bol bol kullanılır. ayrıca günlük hayatımızda "bizim camiadan" şeklinde kullanımına sıkça rastlanmaktadır.