cüretkar

yapılması büyük cesaret isteyen davranışta bulunan kişi.