divan edebiyatı

osmanlı saray edebiyatı , hepsi yüksek eğitim almış şairlerin oluşturduğu , kaynağını arap ve fars edebiyatlarından alan , ağır osmanlıca ile yazılıp söylenen şiirlerden mütevellit edebiyat. hafife alınmayacak gay neşriyat muhtevasıyla batılıların ilgisini celb eden bu edebiyattan bu toprağın insanının hala haberi yoktur.
lise hayatında kabusum olan salak ve aynı zamanda sikik olan şey. haberim olmuştu, hiç olmasaydı keşke dedirtti.
bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var
aşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı var
divan edebiyatında bir çok eşcinsel şairler vardır... bunlardan en bilineni nedimdir... sevgilisi arzuladığı şiirleri vardır... osmanlıda lale devrinde yaşamıştır.. o döneme kadar osmanlıda erkek erkeğe sevişme ( oğlancılığın) doğal bir iş olduğu söylenir.. bilmiyorum doğrumu ben orada değildim.. neyse .. nedimin sevgilisi için yazdığı gazel..


kafir

tahammül mülkünü yıktın hülagü han mısın kafir
aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

kız oğlan nazı nazın şeh-levend avazı avazın
belasın bende bilmem kız mısın oğlan mısın kafir

ne ma'ni gösterir duşundaki ol ateşin atlas
ki ya'ni şu'le-i can-suz-ı hüsn ü an mısın kafir

nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
aceb bir şuha sen de aşık-ı nalan mısın kafir

sana kimisi ''canım'' kimi cananım deyu söyler
nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir

şarab-ı ateşinin keyf-i ruyun şu'lelendirmiş
bu haletle çerağ-ı meclis-i mestan mısın kafir

neden bakarsın sık sık böyle mir'at-ı mücellaya
meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir

nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmişdim
sen ol cellad-ı din ol düşmen-i iman mısın kafir


günümüz türkçesi...


tahammül ülkesini yıktın, hülagü han mısın kafir? aman! dünyayı yaktın yakıcı ateş misin kafir?
nazın kızoğlan nazı, bağrışın şehlevend (delikanlı) bağırışı; belasın, ben de bilmem kız mısın, oğlan mısın kafir?
omzundaki o kırmızı atlas ne anlama gelir? yani güzelliğin can yakan alevi misin kafir?
bu gizli gizli ahlar, yaka yırtmalar nedir? acaba sen de bir şuhun inleyen aşıkı mısın kafir?
sana kimisi canım kimisi cananım der, nesin sen doğru söyle? can mısın, canan mısın kafir?
kızıl şarabın keyfi yüzünü alevlendirmiş, şu halle sarhoşlar meclisinin mumu musun kafir?
parlak aynaya neden böyle sık sık bakıyorsun? meğer sen de kendi güzelliğine hayran mısın kafir?
inleyen nedim'i bir kafirin tutsak ettiğini işitmiştim; odin celladı, o iman düşmanı sen misin kafir?
edebiyat mezunu olduğumu söylediğimde "haaa mefalü mafailü yani" gibi saçma sapan tepkiler aldığımdan, kimsenin bu konudaki bilgisinin bırak kendi lise bilgisini hababam sınıfı edebiyat dersi bilgisinden bile ileri gitmediğini düşündüğüm osmanlı döneminde saray ve çevresinde gelişmiş bir edebiyat türü.

eski türk edebiyatı hocamız 42 yaşında, profesör ve bekar olduğundan mıdır nedir bel altı fıkralar anlatmaya pek meraklıydı. bu yüzden divan edebiyatındaki eşcinsel ilişkilerden de bahsetmeye bayılırdı. bu anlattığı eserlerden en ilginci de 15. yy.'da mercimek ahmed tarafından farsça'dan osmanlıca'ya çevrilen kabusname adlı nasihatname tarzındaki kitaptır.. kitabın 11. yy.'daki yazarı olan padişahın, oğluna bıraktığı nasihatlar arasında erkek hizmetçileriyle (oğlanlarla) sevişirken onlara nasıl davranması gerektiğinden, karısını hor kullanmamasını cinsel isteğini başka kadınlarla tatmin edip karısıyla sadece ara sıra yatmasını tembihleyen kısımlar mevcuttur.
derinliği ve estetiğine hayran olduğum edebiyat
örneğin:
beni cândan usandırdı, cefâdan yâr usanmaz mı?
felekler, yandı âhumdan; murâdım şem'i yanmaz mı?

kamu bimârına cânân devâ-yi dert ider ihsân;
niçün kılmaz bana dermân; beni bîmâr sanmaz mı?

şeb-i hicrân yanar cânum, döker kan çeşm-i giryânum...
uyarur halkı efgânım, kara bahtum uyanmaz mı?

sevgilim, beni canımdan usandırdı; kendisi cefâdan usanmaz mı?
Âhımdan felekler yandı, murâdımın mumu hâlâ yanmayacak mı?

sevgili, bütün hastaların (âşıkların) dertlerine devâ bağışlar.
fakat bana niçin dermân vermez? beni hasta (âşık) sanmaz mı?

ayrılık gecesinden canım yanar... ağlayan gözlerim, kan döker.
feryatlarım, halkı (uykularından) uyandırır. kara bahtım, uyanmaz mı?
günümüze dek ihmal edilmiş, fakat, kendi döneminde seçkin bir sınıfın edebi yaratıcılıkta zirve yapmasını sağlamış bir kültürel mirastır.
bugünden itibaren çalışmaya başladığım edebiyat kolu. enderunlu fazıl da bizdenmiş mesela. erkeklere yazdığı bol miktarda şiiri var. enderunlu delikanlılarla yaşadığı aşk maceraları yüzünden saraydan kovulmuş hatta.
o dönemde övülen aşıkların çoğu eşcinsellerdir. osmanlıda ve divan edebiyatında eşcinsellik ciddi bir yer kaplar.

(bkz: osmanlıda eşcinsellik)