erkek rengi

has erkeğin en iç gıcıklayıcı özelliklerinden biridir. <br> <br>(bkz: esmerim biçim biçim)
doğar doğmaz mavi ile tanışır erkekler.
erkek rengi mavidir ancak erkeğine göre değişir... bankacibear rengi siyah beyaz ve turuncudur. lacivertte bir başka yakışır..
sanayileşme ve modernizasyon sonrasında üretilmiş,medya tarafından dayatılan bir kavramdır.seri üretim tekstil ürünleri yaygınlaşmadan önce tüm çocuklar hem temiz olması hem de yapay boyaların günümüzde olduğu kadar yaygın olmaması sebebiyle beyaz giydirilirdi.(hatta orta çağ ve öncesinde mor ve lacivert gibi üretilmesi zor olan renkler yalnızca soylular tarafından kullanılırdı.)ancak 20.yy ve sonrasında,orta ve alt sınıf seri üretim dolayısıyla kumaş boyalarının bir çok çeşidine rahat ve ucuzca ulaşma şansı yakaladı ki bu da hangi rengin hangi cinsiyete ait olacağı sorununu ortaya çıkardı.aslında ilk başta erkekler için kullanılan pembe tonlarının ,özellikle 1920'li yıllar ve sonraki dönemde ,kadın dergilerinde ve bazı gazetelerde kız çocukları için kullanılmasının özendirilip teşvik edilmesi sonucu renklere atfedilen cinsel özellikler günümüzdeki halini aldı.
yani erkek rengi olarak adlandırılan kavram içinde bulunduğu sosyal yapıdan ve toplumun algısından bağımsız olmadığı gibi değişken ve komplekstir aynı zamanda.
erkekliği bilmem benim rengim siyah .
her ortama ayak uydurur , her halükarda şık görünür , asaletin tanrısı olarak nitelendirilir vs .
hem zenginliği örter , hemde yoksulluğu gizler .
siyah renk olarak kabul görsede , fizikte siyah bir renk değil ışıktır , bundan dolayı renk olarak görülmez .