eşcinsel baba ve oğul ilişkisi

gıpta edilesi bir ilişkidir. tanıdığım, hatta çok önceleri birlikteliğim olmuş eşcinsel babalar var. bazılarının ailesini ve çocuklarınıda tanıma fırsatım oldu. kesinlikle hetero babalardan çok daha anlayışlı, çocuklarıyla ilişkilerinde çok daha özenli davranıyorlar. belki içgüdüsel olarak kendi yaşadıkları toplumsal baskıyı çocuklarının yaşamasını istemedikleri için, çocuklarıyla daha eşitlikçi bir iletişim tarzı kuruyorlar.
erkeklerin baba olmaları eşcinsel bisexuel yada farklı cinsel eğilimler göstermeleriyle alakalı değildir. üreme yetisi var olan herkes bir çocuk sahibi olabilir bu olurken de göz edilmesi gereken dünyaya gelecek olan o küçük çocuk üzerindeki sorumluluklardır, ihtiyacı olan sevgidir, korunma hissidir, babanın ne demek olduğunu babadan öğrenmesidir, o sıcacık gülüşü dokunuşu baba sevgisini ondan olmasıdır. bunların hepsini eşcinsel babalarda eğer içlerinde baba olma içgüdüsü ve sorumluluğu var ise karşılayabileceklerinden ilişkilerinde herhangi bir sorun olabileceğini düşünmüyorum.
baba olabilmiş yada olması muhtemel eşcinseller vardır fakat bu ademlerin babalık olgusunu tam anlamıyla yerine getiremeyecekleri gözlemlerimle sabittir.
eşcinsel ilişkileri olan bunun yanında ailesi ve çocukları olan ademler, özellikle erkek çocukları üzerinde daha baskıcı olmaktalar. buda kendilerince, kendilerini yetersiz ve eksik görmelerinden, hatta yaşantılarından içten içe utanmalarından dolayı bu boşluğu baskı ve şiddetle tamamlamaya çalışmalarından kaynaklanıyor. çünkü toplumumuzun normları gereği baskı ve şiddeti ''baba'' lar uygular ailelerde. bu ademler bir yandan dürtü ve duygularıyla hareket ederek yaşamak istedikleri hayatı yaşamaya çalışırken, diger taraftan toplum normlarını kabul edip topluma göre standartlar içinde bir hayat sürmeye çalışmaktadırlar. bu durum onların psikolojilerini hatta fizyolojilerini de bozmaktadır.
bu yüzdendir ki escinsel ademler evlenmemelidir, evlenseler bile kesinlikle çocuk sahibi olmamalıdırlar. çünkü bu aileler sağlıksız, çocuklar psikolojik baskı ve şiddet sonucu, şiddeti seven kendilerine ve diğer ademoğlullarına uygulanabilirliğini yadırgamayan bireyler olarak yetişeceklerdir.
baba olarak içinde bulunduğum durum. 7 yıldır üstesinden geldiğim, bunun yanında bunu bir görev gibi değilde içimden gelerek yaptığım için hiç sıkıntı yaşamadan huzurla bu ortamın içindeyim. alt değiştirmekten beslemeye, uyutmaktan gezdirmeye, banyosundan hastalığına, ödevinden oyununa kadar her anı onlarla birlikte paylaştığım bir hayat. onlar büyüdükçe bende onlarla büyüyor ve olgunlaşıyorum. gençlik dönemlerinde neler yaşayacağımıza dair hiç bir fikrim yok. bir eşcinselin heteroseksüel babalardan çok daha iyi çocuklar yetiştirebileceğine adım gibi eminim.
eşcinsel olmaya gerek yok: bir erkek, gerçek erkek ise, delikanlı/ağır abi gibi doğadışı kimliklerden asude ise; yani küfür olarak car-car kullanılan çakallar gibi eşi hasta olunca kusarak minikleri besleyen, ya da kumru ve kargalar gibi eşi ile sıra ile kuluçkaya yatan hayvanlar gibi erkekse, oğluna "bitakım" kadınlardan daha iyi analık ve babalık yapar. evet...

anneliği fazlaca büyütüp, dişilerin eline vermek çok da doğru olmayabilir; çünkü her seri katil, terörist, ışid militanı ve de ataerkil tipi var eden o annelerdir.
ben burada sözü çocuğa bırakıyorum, benim belkide onlarca kelimede anlatamayacağımı bir şarkıda anlatmış çocuk.
özünde "baba" olabildikten sonra eşcinsel yada hetero olması onu ve bu gerçeği değiştirmiyor.
bizim kendimize ne faydamız olmuş ki bir başkasına olsun... eşcinsel olmak yalanı, riyayı ve maalesef bir çok kez de ahlaksızlığı getiriyor. hetero maskesi ile yapılan bir babalığın ne çocuğa ne de bireyin kendisine yararı olduğunu düşünüyorum. belki evlat edinilerek ve kimlikler gizlenmeyerek yaşayabileceğimiz bir dünya kurulursa, toplumda karşılığı olursa o zaman evet diyebilirim.
hiç yaşamadığım, gözlemlemediğim ve üzerinde düşünce üretmediğim bir ilişki türü.
biraz kara mizah olsa da bana anımsattığı tek şey, antik dönem felsefelerinde yaygın olan teslis inançlarının hristiyanlıktaki yansıması: haniymiş kutsal ruh?

(bkz: in nomine patris et filii et spiritus sancti )