gürültü kirliliği

insanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler bütünü.
elektrikli arabaların yaygınlaşmasıyla önemli düzeyde azalma olacaktır
toplumculuğun, erdemliliğin, estetik anlayışının ve bilimsel düşünce geleneğinin gelişemediği toplumlarda yaygın rastlanır.
düşünce kirliliği, görgüsüzlük ve erdemsizlik gibi nedenlerle kalıcılaşabilir.
çaresi çoktur da, uygulanması için evrimleşmek şarttır; yasaklarla halledilebilmesi güçtür.
son yıllarda inşaat yapımının b*ku çıkması sebebiyle hafta içi, hafta sonu, gece, gündüz demeden maruz kaldığımız kirlilik bütünüdür.

önceleri yüksek sesle müzik dinlememizden şikayetçi olan bademcikler şimdilerde bu gürültü kirliliğinden bihaber olsa gerek hiç sesleri solukları çıkmıyor.

(bkz: nemalanmak)
hava, su ve toprak kirliliğinin yoğun olduğu toplumlarda, gürültü kirliliği de şiddetli düzeydedir.
çünkü, doğaya değer vermeden kentleşmeye ve kentlileşmeye çalışan kültürlerde, insanlara da değer verilmiyor demektir...
çevre ile ilgili yönetmelik ve kanunlarla sınırlandırılmış ve iş yerlerinde ölçümleri yapılan, lisanslara ve izinler tabi olan kirlilik türü. kanunlardaki parametreler ve limit değerleri tartışma konusu
diğer kirlilikler, kirlenen şeyleri belirtirken(su kirliliği, hava kirliliği, çevre kirliliği), gürültü kirliliği, kirleten şeyi belirtir.
bu tamlamayı duyduğumda aklıma artık sadece minibüsçülerin geldiği negatif ses oluşumudur.

uzlaşı yanlısı olan ben, yolcu çekmek adına farazi şekilde basılan her kornada aracın camını çerçevesini indiresim, şoförünü çöpe atasım geliyor.