lut kavmi

her boku yapıp eşcinsel post gördüğü anda klavye delikanlısı olan tipin bahanesidir. onlar helak olmasa bize ne ile karşı çıkacaklar merak ediyorum.
tevratta ve kur'an'dan alıntı yapılmış, şuraya da incil'den parça koyayım da üçlemeyi tamamlayalım;

"24 bu yüzden tanrı, birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye, onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. 25 tanrı’yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. yaradan’ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. oysa tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır! amin.
26 işte böylece tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. 27 aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar.
28 tanrı’yı tanımakta yarar görmedikleri için tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. 29 her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar. 30-31 dedikoducu, yerici, tanrı’dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. 32 böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin tanrı buyruğunu bildikleri halde, bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar."

romalılar1:24

söz konusu pasaj romalıları eleştirmek için tertip edilmiş değildir, romalılara iman esaslarını açıklamak için kaleme alınmıştır. havari pavlus'un peygamberlik edişinden çıkmıştır. lut kavmine değinilmese bile - ki aranızda bilmeyen var mı bilmiyorum- hristiyanlıkta eski ahit kanonik olarak kabul edilir, bu nedenle incil deki ifadeler de tevrat ile uyumludur.

eşcinselliği pagan ritüeller üzerinden deneyimlemiş bir şahsın fikrinden çıktığı çok belli olmakta, metni okuyunca demeter yahut bacchus adına düzenlenen ve yamyamlık ile son bulan orgy ibadetleri geliyor. akış da bunu çok ele veriyor, aynı tevratın kenanilerdeki bebek kurbanı ibadetlerini alt metinde eleştirdiği yerler gibi bir yapısı mevcut.
aslında çok mutlu insanlarmış
  • /
  • 2