şaka

karşısındaki kırmadan incitmeden yapılan eylemdir. eşşek olanı makul olmayanıdır

(bkz:şaka lan şaka)
bokunu çıkarmamak gerekir.

(bkz: eşek şakası)
geri döndürülemeyen fiziksel ya da sözlü yollu kişisel eğlencelik. o kadar ince hesaplanarak yapılmalı ki şakanın dozu, yapılan kişi ve bulunulan ortama yakışsın, pişmanlık yaratmasın. şakada en belirleyici özellik samimiyettir; hem yapanın samimiyeti, hem yapılanla yapan arasındaki samimiyet şakanın kabul edilebilirliği hakkında fikir verir.
meksikalılarla uno oynamak neden zordur?
-çünkü tüm yeşil kartları çalıyorlar. *
bir kadın vücudunun içindeki bir erkektim, sonra doğdum.
bir şeyin normal halini de söyleyebildiğimiz kişilere yapılabilecek eylemdir.
altında gerçeklik payı da bulunabilen tehditvari söylem.

for bakınız;
(bkz: her şakanın altında bir gerçek yatar)
hayata katlanmamızı sağlayan bir icat.
en az iki kişi veya iki grup arasında gerçekleşen sıradışı, eğlendirici, taraflardan birini rahatsız ederken diğerini güldürücü ve öğretici davranış yöntemlerinden biri.

(bkz: 1 nisan şakası)