süryanice

kökeni antik aramiceye dayanan, günümüzde süryanilerin kullandığı dil.
22 harfli, sağdan sola yazılan kendine ait alfabesi vardır.
çagdaş süryanicenin bir çok yerel şivesi olup, 5 ayrı lehçeye ayrılır.
bunlar,
turoyo, mlahsö, surit ve kaldaya ve hertvin dir.
ancak bu lehçeler, konuşan insanların sayısının hızla azalması nedeniyle yok olma tehlikesi altındadır.
birileri tarafından asimile edilmeye çalışılan anadolunun kadim halkı süryanilerin dili.
bu dil için özel koruma yasasının çıkartılması gerekir. fakat türk dışı tüm unsurların kökünü kazımaya çalışmış bir devletten böyle bir şey beklemek saflık olur.
gramer kitabını aldığım, öğrenmeyi deli gibi istediğim ve birgün konuşacağımdan adım gibi emin olduğum dil, dünyanın en güzel dillerinden biridir kanımca
aramicenin urfa lehçesinden türeyen ve ms 2. yüzyıldan itibaren süryani alfabesi (estrangelo) ile yazılan lehçesine süryanice adı verilir.(bkz: vikipedi ) süryanilerin hz. isa'nın dilini yeryüzünde konuşan sayılı insanlar olduklarını öğrenmek çok şaşırtıcıydı. midyat'ta yaşayan bir avuç süryani'nin yaşamıyla bağalantılı bir dil. onlarla yaşıyor ve onlar var oldukça da varlığını koruyacak. bu da bir şeydir!