türklerin islamiyete geçişi

yeni şeyler kanla olur. tıpkı türklerin anadolu'ya girmesi, afrika'yı fethetmesi, balkanı alması vs. yeni şeyler savaşla olur. kan, acı ve travma... sonunda öyle bir hale gelirsin ki " yav he he" der atarsın.
turan dursun'dan okunmalıdır, hatta konu başlığı arap zulmüyle islamiyete geçirilen türkler olarak değiştirilmelidir. bu arada hedef alınan türklerin yaşadığı coğrafyada bulunan ipek yolu kara kaşa kara göze gelmediklerinin göstergesidir.
sadece türkler için değil insanlık içinde çok kötü olmuştur.bakıldığında islam arap emperyalizmidir.bireysel ahlak öğretilerinin yanında panarabizmdir.bu yüzden kuranda geçen bütün peygamberler sami kökenlidir.arap emperyalizmi bölgedeki otarite boşluğundan yararlanıp kısa sürede yayılmıştı.300 yıl içindede iç savaşlarla bütün enerjisini tüketmişti.batıdan haçlı seferleri,doğudan moğol seferleride son darbeyi vuracaktı.bu açıdan bakarsak arapların türkleri asker ve yönetici seçmesinin tesadüf olmadığı anlaşılır.
tarihi olaylar için olmasaydı iyi olurdu, kötü olmuştur, iyi olmuştur vs. gibi sözler kullanmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. önemli olan sebepler ve sonuçlardır. olması gereken zaten olmuştur. bu olay şöyle zararlıdır, böyle faydalıdır demenin bir alemi yok. türkler islamiyete geçerken eski inançlarının büyük kısmını korumuşlardır. bu inançların bir kısmı zamanla islamileştirilmiş, bir kısmı belki hemen hemen kaybolmuş bir kısmı da olduğu gibi korunmuştur.
islamiyetin türklere geçişi olarak yorumlanabilecek başlık. (ama, sadece türklere değil, türklerle birlikte tüm anadolu halklarına tabi)
genel olarak 751 yılındaki talas savaşı ile ateşlendiği söylenir.