ali cengiz oyunu

kurnazca ve haince yapılan düzen, komplo.