anlamını bilmediğiniz kelimeleri cümle içinde kullanın

80li ve 90lı yıllarda öğretmenlerin hep bir ağızdan söylediği, pek işe yaramayan söz öbeği.
bu kış ne konsensüs yaptı be. *
ben bir heteroseksüel gördüm.
anlamını bilmediğiniz kelimeler cümle içinde kullanılabilecek bir isim tamlamasıdır.
bayansı kelimesi bir anlama sahip olmadığı için, içinde kullanıldığı her kelimede anlamı bilinmeyen bir kelime cümle içerisinde kullanılmış olur.

keza bayan yanı olsa olsa mrs. yani
in türkçesidir zira bayan diye bir cinsiyet ya da zamir yoktur* .
şimdi yazamadığım her hangi bir bülent ersoy cümlesidir.anlayan beri gelebilir,iki adım ileride gidebilir pek ala fevkaladenin fevkinde deearmişeeam.
ülkemizdeki mugayir yapılar derhal temizlenmeli.