at gibi çalışırım beygir gibi yerim

öküz gibi çalışan ama parayı yastık altına koymayıp hakkını vererek harcayan insan mottosudur. genelde "su akarken testiyi doldurmak lazım, dünyanın öbür ucundaki kıytırık ülkeyi gezmek sana ne kazandıracak, paranı biriktir, yaşlılığını düşün, evlen, bik bik bik" şeklinde akıl veren bilumum arkadaş, hısım ve akrabayı susturmada etkili bir sözdür.
''gelirim olduğu kadar giderim de var, sefam olsun'' demektir.
açlıktan yemeye saldırdığımda,babamın bana söylediği:
-değirmenden mi çıktın eşek!az yavaş ye.
-açım aç baba,o kadar çalıştım.boyacıdan çok ben eşek gibi boyadım evi.