kanıt

bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz