muadil

denk, benzeri anlamında kullanılan kelime.