şeriat devleti

kitaplı dinlerin hepsinin şeriatı vardır.
fakat, islamdaki devlet ve din birliği felsefesi, aslında bir yorum sorunudur.
yahudilikte ise, tevratın kendisi bir anayasa, bir ibadet kitabı, bir savaş rehberi, bir tarih kitabı hem de bir sözleşme metnidir. bu özellikleriyle tevrat, kur'andan çok daha müdahaleci bir güçtür.
hristiyanlık, bu sorunu, rönesans ve reform süreçleriyle, din ve mezhep savaşlarıyla aşmıştır.
yahudilik ve islamiyet, gelecek çağlarda belki aşacaktır...

(bkz: laiklik)
(bkz: sekülerizm)
(bkz: demokrasi)
(bkz: modernizm)