silsile

birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra, zincir.