sobe

saklambaç oyunun da, ebenin saklananları yakaladığında söylediği söz.