sünger

genellikle denizlerde kayalara tutunarak koloni durumunda yaşayan, çok hücreli ilkel hayvan.