tabak

yiyecek koymaya yarayan, az derin ve yayvan kap