tatlı bir telaşa girmek

hayırlı bir iş için çalışmalara başlamak.
bugünleride gördük, artık huzurla ölebilirim dediğim katılmazsam olmaz dediğim hadise.
uzun süredir görülmeyen sevgilinin geleceği haberiyle evde eksiksiz bir hazırlık yapmaktır.
http://inciswf.com/1286665807.swf
tîz-i reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır.