üremek

nüfusun sürekliliğini devam ettirme eylemi.