zaman aşımı

bir işin üzerinden belli bir süre geçtikten sonra o işin hükümsüz kalması durumudur.bizim yargımız davaları delil yetersizliği; tanık getirtilememesi;adli tatil vs. sebeplerle mümkün olduğunca uzatıp; acılarımızın nasıl olsa zamanla geçeceğine inanır.en güncel örneği 93 teki sivas katliamı davasıdır. aynı karar çoğu çocuk tecavüzlerinde nasılsa büyüdü,unutmuştur mantığıyla kapatılmaktadır. eğer ortada bir suç varsa, önemli olan acının dinmesi,unutulması değil, yapanların cezalandırılmasıdır ki yenileri rahat rahat yapılmasın.
eski dilde ifadesi müruruzaman..
ülkemde ağır aksak yürüyen bürokrasinin sığındığı tek cümle
sözlükteki çeşidi çok sinir bozan şey. site içerisinde kısa bir süre etkin olmadığın zaman doğrudan atıyor site seni. tekrar giriş yapmak zorunda kalınıyor.
genel olarak şöyle tanımlanabilir: bir yasaya göre uygulanmakta olan hakların, sorumlulukların, yükümlülüklerin ve cezaların, belli bir sürenin sonunda ortadan kalkmasıdır.
adli sistemdeki varlığı, adaletten uzak iki nedene dayalıdır:
- dosya yükünün azaltılması
- hak, ödev, suç ve cezalardaki gecikmelerin önüne geçilmesi