aşama

varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak.