ayı sözlük psikolojik danışma birimi

toplum olarak ruh sağlığımızın direkt tehdit altında olduğu günlerden geçmekteyiz. sosyal medyada ve ana akım medyadaki nefrete teşvik propagandaları da bu kaosun üzerine tuz biber olmak dışında ileriye dönük yapıcı hiç bir fayda sağlamamaktadır. yüz yıllardır bir arada yaşamış farklı farklı etnik kökenden, inanıştan, siyasi ideolojiden gelen insanların birbirlerine karşı kışkırtılması, insan yaşamına ve can güvenliğine direkt kasteden bireysel ve örgütsel silahlanma çağrısı derhal sonlandırılmalıdır. bu ve bu tarz söylem ve eylemler önce bireysel ruh sağlımız sonra da toplumsal bütünlük ve toplumsal ruh sağlığı açısından bize hiçbir yarar sağlamayacağı gibi uzun vadede geri dönüşü olmayan, telafisi mümkün olamayan, onmaz ve kapanmaz yaralar açacaktır. bu gibi zor dönemlerden geçerken bireyin toplumsuz, toplumun bireysiz olamayacağı düşüncesini kendimize hatırlatmalı, huzur, barış ve empati duygusu içerisinde bir çözüm getirilmediği takdirde daha bir çok rengin hayatımızdan solarak uzaklaşacağı ve gelecekti günlerin mevcut durumumuzdan daha karanlık olacağı bilinci ile olaylara yaklaşılmalıdır. nefret söylemi ve yok etme bilinci ile ilerlemesi zaten başından mümkün olmayan bu yolun sonunun daha fazla hayatın son bulması, daha fazla annenin ağlaması, daha fazla ölüm ve daha fazla yas olduğunun bilinmesi, bu ve bu tarz propagandaların toplumun farklı kesimlerinde yaşayan diğer grupların da ötekileştirilmesine fayda sağlamasından başka hiçbir katkısı olmamasının bilinmesi gerekmektedir. toplumumuz içerisindeki tüm halkların, özellikle bu kanlı ve gergin dönemde aynı hassasiyeti göstererek olaylara yaklaşım tarzını daha iyi yarınlar inşa etmeye yönelik tutumlarla değiştirmesi, hem bireysel ruh sağlığımız hem de toplumsal dirliğimiz için en önemli adımdır. daha güzel yarınların yine bizim tutumlarımızla mümkün olabileceğini unutmayarak adım atmaya çalışan herkesi bu kara günlerde bir ruh sağlığı çalışanı olarak sağduyulu olmaya davet ediyorum.