bir ülke olarak türkiye

daha çok, ülke olmaya çalışmamak olarak türkiye dir.
çadır devletine dönüştürülmüştür...
kurumsuz, ilkesiz, sistemsiz, teamülsüz, hesapsız, bilimsiz ve hakkaniyetsiz!
hilebaz, madrabaz, zulümbaz, tehditkar ve bedbaht bir sisteme sahip!
hamdolsun!