buda

asıl adı prens siddharta olan, dünyanın en büyük dinlerinden biri olan budizmin kurucusudur.
sarayın tüm ihtişamına rağmen, dünya zevklerinden tamamen el çekmenin gerçek bilgeliğe
giden yol olduğunu düşünerek her şeyi geride bırakıp tek kuruşsuz bir gezgin olmayı tercih eden
dünya tarihine yön veren en etkin kişilerden biri.
buda gelir buda geçer...
göbeğine tapıldığı için idolüm olmuştur *

"aydınlanmayı bulan ne kadar kutludur; yaralansa bile galip gelir; acı da çekse şerefli ve mutludur. işinin yükü altında ezilse bile kuvvetlidir; ölse bile ölümsüzdür; varlığın özü saflık ve iyiliktir!"

"dünyadaki nesneler ve yaşayanlar değişime tabidirler. kendilerinden önce var olan unsurların birleşimidirler ve bütün yaşayan yaratıklar, geçmiş filleri onları ne yaptıysa öyledirler. çünkü, sebep-sonuç kanunu değişmez ve istisnasızdır." (buda'nın temel gerçekleri)