çekül

- ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç. *
ilkel inşaat koşullarında, doğru hizalama yapabilmek amacıyla ustalar tarafından sıkça kullanılır.

- çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma vakfının adının kısaltılmış hali.

http://www.cekulvakfi.org.tr/