dandizm

yapmacık üslup. bu üslup sanatçıların taklit edilmemek amacıyla kullandıkları üslup.