devlet ile hükümet arasındaki fark

ortak özellikleri, ikisinin de arapça isimler olmalarıdır.
farkları şöyle özetlenebilir:
- devlet, belli bir toprak parçası üzerinde örgütlenmiş olan tüzel bir varlıktır, örgütlü güçtür.
- hükümet, devlet aygıtını belli bir süreliğine kullanmakta olan ve demokratik bir sistemde yürütme erki olarak tanımlanan siyasal yapıdır.