ekonometrist

ekonomi ile ilgili her türlü durumun matematiksel ölçümünü yaparak değerlendiren, planlama, uygulama aşamalarını inceleyip, geliştiren, oluşturan veya kimi kez gerektiğinde, bunları çürüten, düzelten kişidir ekonometrist.

uluslararası ekonomi, makro ve mikro ekonomi alanlarında araştırma yaparken asıl erek, geliştirilen modellerin uygulamaya konulabilecek hale getirilmesidir. yöneylemsel metodoloji, karmaşık yapıların matematiksel ifadeler üzerinden görülmesini sağlayarak, ekonometristin karanlığını aydınlatır.

verimi artırmak, işgücünün yönlendirilmesi, hammaddeden başlayıp üretim aşamasına, üretimden tüketici alışkanlıklarına dek ilgi alanına ekonomik süreçlerin tümü girer ekonometristin. bir ekonometrist alanında farklılık yaratmak istiyorsa, davranış bilimleri'ne göz kırpmalıdır, yakın durmalıdır.