fauna

bir ekosistemde, bitkiler dışındaki canlı kitleyi veya o ortamda yaşamakta olan tüm hayvanları (tek hücreliler hariç) ifade eder.