gübre

verimi artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde.