iç güvenlik yasa tasarısı

demokrasiye ve anadolu'nun aydınlık geleceğinin laik-demokratik bir siyasal yapıdan geçtiğine inanan tüm kesimlerin karşı çıktığı bir tasarıdır.
barolar birliği ve istanbul barosu başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum örgütleri, tasarının içerdiği korkunç hükümlere karşı kamuoyunu aydınlatmak amacıyla gazetelere ilanlar vermekte ve çeşitli eylemler düzenlemektedir.
evet.
bu haliyle yasalaşması durumunda, hem akp'nin hem de türkiye'deki kazanılmış tüm cumhuri hakların sonunu getirecek son düzenleme budur!
aydınlık, karanlığın en yoğun olduğu noktadan sonra doğacaktır!
bu millete az bile dedirten şiddet eyleminin ta kendisi
türkiye barolar birliği, gazetelere ve internet sitelerine verdiği ilanlarda, şu slogana vurgu yapmaktadır:

"iç güvenliği sağlamanın yolu, demokrasiyi ve insan haklarını kısıtlamaktan değil, geliştirmekten geçer!!"
iç güvenlik pakedi hazırlayacaklarına kadın güvenliği pakedi hazırlasınlar dediğim.
(bkz: özgecan aslan)
(bkz: mini eteğin ceza kanununda indirim sebebi sayılması)
en temizi doğudan batıya kromozon sayısı 46 olan her canlıyı imha edicen. sınırlara da über elektrik sistemleri döşeyip dış ülkelerden 46 kromozomluların gelmesini engellicen. tüm toprakları bırakacan doğaya. hayvanlar, bitkiler, börtü böcük. ohhh mis. al sana süper ötesi güvenlik paketi. zaten 46 kromozonlu canlılar olmayınca en güvenli coğrafya burası olur.
şöyle bir şeydir.

http://www.yasaizleme.org.tr/index.php/78-genel/324-ic-guvenlik-reform-tasarisi-hakkinda
akp'nin faşist anlayışına yakışan bir şekilde yasalaştırılacaktır.
tıpkı 4+4+4 rezaletini, hem meclis tüzüğüne hem de anayasaya aykırı işlemlerin zorbalığıyla yasalaştırdıkları gibi!
adamların fıtratında demokrasi yok ki, neylesinler muhalefeti ve tartışmayı ve uzlaşmayı??????
ayrıca, meclis çatısı altındaki en cüretkarca ve adice şiddet yine akpli vekillerden gelmiştir.
çekiçle saldırmışlar çekiçle!
böyle vekillerin onaylayacağı bir iç güvenlik metni, ne kadar insani ve demokratik olabilir ki? dedirtir...
kabul edilmemesi için imza kampanyaları başlatılmış durumda; http://www.change.org/p/turkiye-buyuk-mi...
kimileri için iç kimileri için hiç güvenlik manasina gelen yasa tasarısı dir.
facebookta bir avukat bunu çok detaylıca anlatmış, çok da anlaşılır bir dille. işte bu sebeple imza kampanyasına katılmak oldukça önemli.

şöyle yazmış; çok uzun derseniz şuradan başlayabilirsiniz (şimdi gelelim iç güvenlik yasa tasarısı'na.)

------------------------------------

arkadaşlar!

bir iç güvenlik tasarısı'dır gırla gidiyor.

ben de size bu post'ta basitleştirilmiş haliyle hukuku ve iç güvenlik yasa tasarısı'nı anlatmak istiyorum. idama ilişkin yazdığım yazı işe yaramıştı, dilerim bu da yarar. lütfen çevrenize okutunuz. belki bir iki kişi daha nemalanır. ben de bu akşam film izlemek yerine, daha hayırlı bir iş yapmışım diye ziyan olan geceme bakıp bakıp hayıflanmam smile ifade simgesi

iç güvenlik yasa tasarısı sürekli konuşuluyor, meclis'te vekiller birbirini dövüyor, muhalefet de tasarıyı hep birlikte protesto ediyor.

peki bu yasa ne? ne getiriyor, ne götürüyor? bir avukat olarak ben çevremdeki insanlar ile konuştuğumda herkesin kafasının bulanık olduğu, muhalifin de iktidar yanlısının da tasarı hakkında öğrenilen cümlelerden ile gidemediklerini gördüm. halbuki bu mesele çok ama çok önemli, insanların hayatına da doğrudan dahil olacak.

peki niye bilinemiyor yasa ve sonuçları?

burada klasik medyanın şarlatanlığı eleştirisi yapılıp geçilebilir ancak bir hukukçu olarak sizin de farkındalığınızı arttırmak için çuvaldızı biz hukukçuların da kendine batırması gerektiğini düşünüyorum.

bu yüzden size önce kısaca bir hukuk özeti geçerek başlamayı düşündüm.

temelde hukuk nedir? düzen ve kuralları oluşturan, oluşmuş kurallar içinde uygulama geliştiren (mahkeme kararları şu, bu) kişidir.

evinizde babanızın koyduğu kurallardan, satrança kadar her şeyin kuralı hukukun konusu olabilir ve temelde hukuktur da.

eskiden ne yasa ne mahkeme varken toplum kendi kuralını kendi koyuyordu. sonra başa liderler geçince, kuralı liderler koymaya başladı. sonra liderler keyfine göre kural koyup yargılayınca (her yere kolları da yetmeyince) kadılar atadılar. kadı kimdir? ilkel hakimdir.

modern zamanlarda, hukuku yazılı hale getirerek kadı adaletinden kurtarmaya çalıştı hukukçular. çünkü kadı adaleti (taraflar kadı'nın karşısına çıkar, derdini anlatır, kadı da vicdanına göre karar verir) uygulayan kişiden kişiye değişmekte idi. örneklemek gerekirse, erzurum'da olaya bir sonuç, izmir'de aynı olaya bambaşka bir sonuç çıkmasın istendi. aynı şeyden dolayı bir ilde suçlu, öbüründe suçsuz olmanız size de saçma geliyordur eminim.

bu nasıl yapıldı?
1-kurallar yazılı hale getirildi. böylece herkes kafasına göre kural uyduramasın istendi. bunu kanunlar ve onların nasıl uygulanacağına dair yönetmelikler dile yaptık. ve bütün kanunlar bir anayasaya uymaya mecbur bırakıldı. anayasa ne? anayasa vatandaşın hakkını düzenleyen metin aslında. herkes eşittir, herkesin eğitim hakkı vardır vesaire, bunlar hep anayasada yazar. anayasa temel metin olduğundan değiştirilmesi zordur. kanunlar da anayasaya uymak zorundadır. böylece iktidarın anayasayı değiştirme gücü olmadan, hakkı kısıtlaması engellenmeye çalışılır.

bunu basitçe özetleyeyim. ben anayasada herkes eşittir dedim. sonra bir iktidar geldi, baktı ki meclisteki sandalye sayısı anayasayı değiştirmeye yetmiyor. kanun çıkardı, dedi ki, sarışınlar eşit değildir.e ama bu anayasaya aykırı. o zaman ne yapılacağı aşağıda yazıyor.

anlayacağınız bir şeyin kanunla düzenlenmesi tek başına yeterli değil. anayasaya da uyması gerekir. yani anayasa tepede, onun altında yasa, onun altında yönetmelik. herkes üstündekine uymak zorunda.

peki ben anayasayı da değiştirebildim? ve dedim ki sarışınlar eşit değildir. gerçekten eşit olmayacaklar mı? benzer bir şeyi almanlar, 2. dünya savaşı sırasında yahudilere yaptı. onlar insan değildir dedi. kimse de bir şey yapamadı.

ama ikinci dünya savaşından sonra nazi almanların yaptıklarından sonra dünya şuna uyandı. bir devletin iç düzenlemesi yetmez. biz bir örgüt kuralım (birleşmiş milletler), bu örgütle insan haklarına ilişkin çalışmalar yapalım (insan hakları evrensel beyannamesi) , her devlet de bunu imzalasın ve uysun. bunlara biz insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler diyoruz. türkiye de anayasasında bu tip sözleşmelerin kanundan üstün tutulduğunu kabul etti. yani çıkarılan kanunlar artık sadece anayasaya değil, insan hakları için düzenlenen ve türkiye'nin imzaladığı tüm uluslar arası sözleşmelere de uygun olmak zorundaydı.

peki meclis yahut devlet üstündekine aykırı davranırsa ne olur? bunu yapan meclis ise, kanun çıkartmıştır. kanunu anayasa mahkemesi'ne götürürüz. mahkeme inceler. anayasa mahkemesi, sarışınların insanlar ile eşit sayılmamasını anayasaya aykırı bulursa kanunu iptal eder. biter gider. yok bunu yapan devlet ise (yani bakanlıklar, valilikler vs.) yönetmelik genelge vb. bir işlem yapmıştır, bunu da danıştay isimli mahkemeye götürürüz. danıştay inceler. anayasaya ve kanuna aykırı ise, danıştay iptal eder.

2- bu kuralların konulmasından sonra bir de uygulama sorunu doğdu. yani ben kuralı düzgün koydum da bakalım mahkeme bunu düzgün uyguladı mı? izmir'den ayrı, erzurum'dan ayrı karar çıkıyor mu? işte bunu denetlemek de temyiz mahkemesinin görevidir. nedir bu temyiz mahkemesi? benim davama bakan mahkeme kanuna aykırı bir karar vermiş ise, temyiz ederim. dosya üst mahkemeye (ceza veya tazminat vs. davası ise yargıtay, devletin kural koymaktan başka yaptığı işlemler ise [mesela, verdiği inşaat ruhsatımı iptal etti] danıştay) gönderilir. onlar inceler. bu mahkemeler de dava düzgün görülmüş mü, onu kontrol ederler ve izmir'den farklı erzurum'dan farklı karar çıkmasına engel olurlar.

şimdi buraya kadar size çok karışık geldi ise, inanın oldukça sadeleştirdim. yoksa sistem bundan daha karmaşık. fakat temelde özet bu.

fakat gördüğün üzere sisteme bir sürü şey eklendi ve ben kadı'ya gideyim, o artık ne derse'den çıktı. bunun dezavantajı şu oldu. hukuk insanlardan koptu. yani sokaktaki adam artık kanun ne, tüzük ne, genelge ne, yargıtay ne, danıştay ne, anayasa mahkemesi ne, bunu bilmiyor. kanun metinlerine bakıyorsunuz, pek bir şey anlaşılmıyor.

insanlara ülkemizde temel adalet dersi verilmemesi de (din-ahlak bilgisi değil sonuçta ) bunun bir diğer sonucu. inanın, ben de fakülte'ye girene kadar bu kadar bilgi sahibi değildim. o yüzden canınızı sıkmayın. sizin hukuktan anlamamanızı isteyen hem hukukun karışıklığı bir yandan da devletin bizzat kendisi. kimsenin işine gelmiyor bütün ülkeyi hukuk bilir hale getirmek.

şimdi gelelim iç güvenlik yasa tasarısı'na.

yukarıdaki açıklamaları okuduğunuzda, bu tasarıyı neden detaylıca bilmediğinize dair bir fikir edinmişsinizdir. fakat tasarı çok ciddi bir düzenleme. şimdi ben yine elimden geldiğince basitleştirerek tasarıdan öncesi ve sonrasını anlatmaya çalışacağım ki, siz de ne geliyor-gidiyor'u görebilin. bunu yaparken örnekler kullanmaya gayret edeceğim, umarım işe yarar hale gelir.

bizim hukukumuzda polisin iki tip yetkisi vardır. bunlardan biri adli (yani suç içeren olaylar) diğeri idari (yani suç olmamakla birlikte genel düzenlemeler)dir. polis bazı hareketlerini adli, bazılarını idari sebeple yapar.

polis adli olaylarda savcıya bağlıdır. savcı kimdir? savcı bir suç işlenmiş mi diye araştıran, delilleri toplatan kişidir. savcının bu yaptığına soruşturma diyoruz. savcı delillere ve iddiaya bakar, suçun işlendiğini düşünürse mahkemeye dava açar. düşünmez ise takipsizlik kararı verir, hiçbir şey olmaz, dosya kapanır. savcı işte bu delilleri toplarken polisi kullanır. polisin adli (yani suç içeren olaylardaki) amiri savcıdır. polis her şeyi onun emir ve talimatı ile yapar. kafasına göre iş yapamaz.

peki polis ne yapabilir?

yakalama: polis suç işleyen kişiyi durdurur. yani onu yakalar ve kaçmamasını sağlar. fakat bir yere götürmez. mesela ben suç işledim. polis yolda kimlik kontrolü yapıyormuş. benim arandığım ortaya çıktı. hop arkadaş gitme hiçbir yere diye durdurdu beni sokakta.

ifade alma: polis bir suça ilişkin benim (ben suçun mağduru ya da suçu işleyen olmalıyım) bilgime başvurur. dediklerimi yazar. bana imzalatır. dosyasına koyar. (sonra bu dosyayı suçu araştırsın diye savcıya verecek) bunu karakoldan başka yerde yapamaz. yapsa bile, hukuka uygun bir ifade olmaz. yani mahkemede işe yaramaz.

gözaltı: herkesin tutuklama ile karıştırdığı bir konu bu. gözaltı dizilerde “geceyi nezarette geçireceksin” denilen şey aslında. karakolda kalıyorsunuz. niye? çünkü savcı diyor ki, “bu adam kaçabilir, suç işleyebilir, delil karartabilir. sen bunu tut.” savcı bunu demeyebilir mi? evet demeyebilir. “ifadesini al, serbest bırak” der. gözaltı süresi 1 gündür. eğer örgütlü suç ise, en fazla 3 güne kadar uzatılabilir. bundan sonra kişinin savcı karşısına çıkarılması gerekir. aksi halde hukuksuzluk olur, polisler suç işlemiş sayılır. kişi gözaltına girerken hastahaneye götürülür. oradan çıkarılırken de gene hastahaneye götürülür. böylece, polisin sizi gözaltında dövmesini engellemek istenir. çünkü raporların ilkinde sağlam, ikincisinde dayak yemiş haldeyseniz anlaşılır ki bunu polis yapmış.

arama: bu da polisin sizi, evinizi, üstünüzü, başınızı arayabilmesi meselesi. polis yine bunu savcı derse yapar. bunlardan bazıları için (ev araması vb.) hakimden izin alınması gerekir. eğer hakime ulaşılamıyorsa (aradık açmadı) savcıya sorar polis.

şimdi gördüğünüz üzere sistem şöyle işliyor. savcı polise yap diyor, polis yapıyor.

peki bu niye böyle? polisi bir hukukçu denetlesin diye aslında. polis sayısı çok fazla ama pek azı hukuk eğitimi almış. hal böyle olunca bir sürü yanlış yapabiliyorlar, dahası suç işleyebiliyorlar. ama savcı denetleyince bu oran bayağı düşüyor. çünkü talimatı veren savcı da topun ağzında olduğundan, polisin her canını istediğini yapmasına izin vermiyor. ve bütün işlemler kayıt altına alınıyor. avukat da dosyayı rahat takip ediyor. çünkü muhatabı savcı.

bu sistemi size örnekle açıklayayım bir de.

karakterimiz ayşe bir eyleme katılmıştır. bu eylemde polisler onun suç işlediğini düşünerek yakalar (yakalama). ardından polisler savcıyı arar. savcı ne diyebilir? serbest bırak, ifadesini al bırak, ya da gözaltına al. polis de bu üçünden birini yapar. bu arada üstünü aramak isterse gene savcıya sorar. savcı der ki ara ya da arama. polis duruma göre ayşe'yi ya bırakır, ya karakola götürmek zorundadır. başka bir şey yapamaz.

sistem kısa bir özetle bu.

şimdi yeni tasarı şunu diyor.

polis karakterimiz ayşe'yi eylemde gördü. artık onu yakalayabilir, sokak ortasında bekletebilir, yahut olaydan uzaklaştırabilir. ayrıca isterse savcı'ya hiç haber vermeden, 48 saat kendisi gözaltında tutabilir.

e yani dediğinizi duyar gibiyim?

yanisi şu dostlar,

diyelim ki eylemle meylemle hiç alakanız bile yok. kadıköy'de bira içiyordunuz, polis eylem yapan grupla birbirine girdi. sizi de arada yakaladılar. takarlar bileğinize kelepçeyi, dikerler sokak ortasında. ya da olay yerinden uzaklaştırabilirler. nereye götürebilirler, bu belli değil. isterse gider, ormana götürür ve orada bırakır sizi. yani siz bira içtiğiniz bir akşam kendinizi ormanın ortasında bulabilirsiniz.

hadi bu örneği daha da ileri götürelim.

biz eylemlerde kızları taciz eden, onlara laf atan polislerin olduğunu biliyoruz. diyelim ki kafadar polisler kadınları aldı eylemden. götürdüler ormana. bıraktık diye tutanak düzenlediler. fakat bırakmadılar ve tecavüz ettiler. ya da dövdüler. bunu kim kontrol edebilecek. belli değil. e gözaltındaki gibi bu kişiler hastahaneye de götürülmüyorlar zaten. polis dedi ki, valla ben aldığımda dayak yemişti, ben bir şey yapmadım. ya da ben onu ormanda bıraktım, sonra ne oldu ben bilmem dedi. çünkü bu sokak ortasında bekletme veya ormana götürme için hastahane düzenlemesi yok. gözaltı olsaydı olacaktı.

şimdi şablon yerine oturmaya başlamıştır.

tasarı ayrıca şunu diyor. polis, amirinden (savcıdan değil de komiserden vs) izin alarak üstünüzü arayabilir. yani polis bu tasarıdan sonra beni kafasına göre arayabilecek.

bitti mi, bitmedi.

tasarı bir de şunu diyor. polis evde iş yerinde ifade alabilir. e alsın ne var? şu var. polis diyelim ki canına esti, gecenin bir vakti girme hakkı olmayan (niye, çünkü hakimden ya da savcıdan karar almamış) evinize girip ifadenizi alıyorum diyebilir. saat 3, 5 artık ne zaman isterse. şimdi yukarıda bahsettiğim yargıtay ve danıştay diyordu ki, ben polise gel desem bile polis evime giremez. çünkü, beni belki korkuttu da izin verdim, ne belli. bir de polis kalkıp “ben zorla girmedim, o izin verdi” diye savunma yapıyordu, karar olmadan eve dalıp insanları dövdüğü zaman. yargıtay ve danıştay da yok öyle yağma diyerek durdurmuşlardı bunu. polis şu an siz isteseniz bile, karar olmadan evinize giremez. girerse suç işler. tasarı onaylanırsa polis tekrar bu yetkiye, bu sefer ifade alacağım bahanesi ile kavuşuyor.

anladınız mı mevzuyu? sizi artık kafasına göre yoldan çevirir, arar, evinize girer, ister ormana götürür, ister bambaşka bir yere. ne yakınlarınıza ne avukatınıza da aramanıza izin vermez. öyle kalırsınız. elinizde belge de olmadığından ispat da edemezsiniz bir suçun mağduru olursanız.

işte polis devleti oluyoruz derken, muhalefet iç güvenlik yasa tasarısına bu yüzden karşı çıkıyor.

peki burada bitiyor mu, bitmiyor. polisin eylemde kendisine sapan, molotof atan kişiye karşı silah kullanma yetkisi geliyor. "e kullansın canım, adamın hayatı tehlikede" dediğinizi duyar gibiyim. polisin zaten kendisinin ya da başkasının hayatı tehlikeye girdiğinde önce uyarıp, sonra havaya ateş açıp, sonra kişiyi vurma yetkisi vardı.

eee bu ne o zaman?

valla güzel dostum, bu şu. polis elinde molotofu gördü mü, basar alnına kurşunu, daha da hiçbir şey açıklamak zorunda değildir. hatta ve hatta polis şunu da yapabilir. basar alnına kurşunu, tutuşturur boş ellerine molotofu. siler görüntüleri (ali ismail korkmaz da sildiği gibi) elini kollunu sallaya sallaya gider.

bu da meselenin neden hayati olduğuna ilişkin.

peki tasarı sadece bunu mu yapıyor?

hayır. malesef burada da bitmedi. tasarı bazı yeni suçlar da uyduruyor. artık valilik bir karar aldığında (1 mayıs'da gösteri yapmayacaksın) yapman suç. normalde nasıldı? valilik bir karar alsa bile, ben eylemde suç işlemediğim takdirde bir suç işlemiş olmuyordum. şimdi, eyleme çıktığım an hapis cezası.

eskiden eylemde boyalı su sıkması yasaktı. artık serbest.

bunun haricinde polise eylemde yardım etmeyen kamu görevlileri (toma'ya su vermeyen belediye başkanı) hapis cezası alıyor.

yani polis artık sizi vurur mu, sabaha mı bırakır, gözaltına mı alır kafasına göre. bu onun bileceği iş. herkes de ona seve seve yardım edecek.

şimdi hukuku da tasarıyı da bildiğinize göre, buna ilişkin muhalefete sizi davet ediyorum. lütfen duyurun, herkes ses çıkarsın. bu yasa çıktıktan sonra önümüz sıkıntılı. çünkü hükümet aleyhinde yapılan her eylemde, zarar görme, hapse düşme ve öldürülme tehlikesi altında olacak insanlar. işin acı yanı, bu hukuka uygun olacak.

çünkü, yasa çıkarsa onu denetleyecek olan yukarıdaki mahkemeler, anayasa mahkemesi de, onu uygulayacak olan yargıtay da sizi mi hükümeti mi savunur, belli değil. (uygulamadan anlaşılan hükümeti ve polisi savunur)

yukarıda bir ara demiştim ya, nazi almanyası'ndan sonra uluslar arası sözleşmeler öngörüldü diye. bunun sebebi şuydu. almanlar yaptıkları her şeyi kendi kanunlarına uygun yaptılar ve onca adamın ölmesi, toplama kampında durması, aslında suç falan değildi.

şimdi bu ülkede işlenmek istenen suçlar, kanuna uyduruluyor. sonumuzun gerçekten hayra alamet olmadığı bir durumdayız.

hepinize iyi akşamlar.

edit: bazı yerler karmaşıktı ve cümle düşüklüğü vardı. onları düzeltip açıkladım.

-------------------------------
iğrenç, ürkünç, tiksinç ve korkunç sözcüklerinin toplamı neyse, o!

normal bir toplumda ve ülkede, böyle bir yasayı meclise öneren bir siyasal partinin yok olması gerekirdi... ama, toplum da bürokratlar da...
saltanatın çökmeye başladığının göstergesidir aynı zamanda.
(bkz: tayyibin gitgide paranoyaklaşması )
an itibariyle mecliste tarihi anlar yaşanmaktadır.
zorba ve gayrimeşru bir iktidar, tüm muhalefete rağmen, faşizm yasasını dayatmaktadır...
twitterda, içgüvenlikyasasınahayır, direnmeclis ve direninceçokgüzeloluyorsuntbmm tagları açılmıştır...
mhp, herzamanki gibi, akp yardakçılığına devam etmektedir... tarihe aynen geçecektir...

edit: mhp, oturma eylemine katılmamış, fakat, önergeleriyle tepkilerini göstererek diğer muhalefet partilerine katılmıştır.
cnn türk ve ntv'de belgesel başladı. habercilik başarısı böyle işte.
şimdi üzerine durup biraz düşünelim ...
yıllar evvel rte, polis rejimin güvencesidir, demişti de kimse üzerine düşmemişti. ancak iktidara geldiğinden beri polise yapmadığı yatırım kalmadı. bir taraftan polise yatırım yapıyor bir taraftansa polise tuttuğunu yatırtıyordu.
üniversiteler, adliyeler, hastaneler, postaneler, pastaneler, parklar, bahçeler, dereler, tepeler, vs. her karış memleket toprağı üzerinde, evimizin dört duvarı dahil olmak üzere polisten korkar, çekinir hale geldik. her an polis gölgesinde yaşamaya başladık.
adliye bahçelerinde tomalar dizilmiş oluyor. üniversite koridorlarında biri bir afiş assa bahçeye robokoplar doluyor.
hastanedesin mesela... canın yanmış, memleket malum, kimse ilgilenmiyor, diye az biraz bağırdın mı biber gazı sıkıyorlar yüzüne.
veya bir barda oturuyorsun, polisler gelip bir kadını döve döve, sürükleyerek alıp götürüyor. sesini çıkaramıyorsun. tamam kabul, bu olaydaki failler polis değildi ama zaten anlatmaya çalıştığım şey de polis değil.

polis korkusu!

ve her geçen gün daha fazla içinde yaşamaya başlayıp daha az ses çıkartabiliyoruz bu korkuya. çünkü ağaç kesmeyin, derken insanlar öldü veya sakat bırakıldı. insan kesmeyin, diye bağırınca ne olacağını kimse tahmin edemez.
şimdi yarın öbür gün iç güvenlik paketi geçince ne olacak peki biliyor musun?
polis, şu yukarıda zaten yeteri kadar korkunç icraatlara imza atma yeteneğine sahip polis, tak, diyip seni herhangi bir suç ithamıyla gözaltına alıp götürecek.
bak vatandaş, bu nokta çok önemli. seni evinden alıp götürecek polis. hiçbir yargı kararına ihtiyacı olmayacak. bırakın siz 24 saat içinde savcı, hakim izni alınacak safsatalarını. adliyede nasıl dönüyor işler bilmiyorsunuz. polis fezlekeyi koydu muydu savcının önüne, savcı daha bakmıyor adamın yüzüne.
karakolda zorlanıyorsun susma hakkını kullan, savcılıkta ifade verirsin, kafanı toplar güzel güzel anlatırsın, diyor sana babacan bir polis. sen de susma hakkını kullanıyorsun, savcılıkta ifade vericem diyorsun bilmeden. ama savcılıkta ifaden alınmıyor. şaşırmana gerek yok, savcı yüzüne bile bakmıyor. polis fezlekesine bakıyor ve seni doğrudan mahkemeye sevk ediyor tutuklanman için.
şimdi bu sistemi bir de doğrudan polisin yürüttüğünü düşün. korkunç değil mi?
bu sistemin muhalifleri ve muhalefeti bitireceği bir kenara, türkiye'yi polis devleti haline getireceği açıktır.
oysa mecliste bu sistemi (paketi, kanunu, vs.) öven öyle adamlar var ki! molotofu silah sayıyoruz, diye ballandıra ballandıra anlatıyorlar ya bu paketi, seni yiyorlar vatandaş sadece seni. gerisi hikaye!
ha hepsini bir kenara koyuyorum. iç güvenlik paketi, adındaki bir şey seni tedirgin etmiyorsa benim sana daha fazla söyleyecek bir şeyim yok.
içimizdeki bu güvenlik, neyi paketleyecek, hepimiz göreceğiz.
http://t24.com.tr/yazarlar/hande-cayir/imdat-polis,11340
allah belanı bu yasadan versin akp! dedirtir.
bizim için hazırladıkları tüm silahlar, gün geldiğinde onları vuracaktır!!!!!!!
  • /
  • 2