iki kadın

biraraya gelmeleri alışveriş çılgınlığına, dedikoduya, saç baş yolan kavgaya, çevreden geçip giden erkekleri kesmeye yorulabilen ama cinsellik söz konusu olunca ancak heteroseksüel erkeklerin göz banyosuna elveren yakınlaşmalar olduğu sürece kabul gören ikili. ataerkil düzende iki erkekteki ''sikilme'' temalı korkuyu ve rahatsızlığı vermese de erkeklerin kendilerine yar olmadıkları gerekçesiyle karşı çıkacağı ama aralarına girmek için de nafile çabalayacağı gruplaşma eğilimi. yine burna ikiyüzlülük kokuları gelmiyor değil hani.