insan hakları komitesi

insan hakları komitesi, medeni ve siyasi haklar uluslararası sözleşmesinin imzacı ülkeler tarafından uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. sözleşmeyi imzalayan bütün ülkeler hakların nasıl uygulandığına dair düzenli raporlarını komiteye sunmakla yükümlüdürler. devletler sözleşmeye taraf olduktan bir yıl sonra başlangıç raporunu ve komitenin talep ettiği dönemlerde (genelde her 4 yılda bir) raporlarını sunmak zorundadırlar. komite her raporu inceler ve ilgili üye devlete kaygılarını ve tavsiyelerini “nihai izlenimler” şeklinde dile getirir. raporlama usullerine ek olarak, sözleşmenin 41. maddesi komitenin ülkeler-arası şikâyetleri de incelemesini öngörür. ayrıca, sözleşmeye ek ilk seçmeli protokolü, protokole üye ülkeler tarafından sözleşmenin ihlali halinde komiteye bireysel şikâyetleri inceleme yetkisini de verir. komitenin tam olarak yetkisi ölüm cezasını kaldıran sözleşmeye ek ikinci seçmeli protokolü kabul eden ülkelere uzanır.

komite cenevre veya new york’ta ve genellikle yılda 3 defa toplanır. komite, tematik konular üzerine genel yorumlar veya komitenin çalışma metodu olarak da bilinen insan hakları kurallarının yorumlanmasını yayınlar.

kaynak: ihop
lgbt aktivisti şevval kılıç'ın türkiye'deki lgbt hak ihlallerine ilişkin bm insan hakları komitesi'ndeki konuşması.

*