kadının islam dininde yeri

islam alimleri şu videoda değerlendirmiş.
gerçek islam bu değil diyen ılık su müslümanlarına mı inanalım yoksa bu güleryüzlü ilahiyat profesörlerine mi?
bu konunun en güzel açıklamalı ve belgeli anlatımı için büyük aydın ve araştırmacı hocamız ilhan arsel'in şeriat ve kadın adlı kitabı mutlaka okunmalı ve okutulmalıdır.
ayrıca, ruhu her demde şad olasıca turan dursun'un din bu serisi de mükemmel bir külliyat niteliğindedir.
son günlerde gündemde olan selefilik-vahabilik felsefesinin çok müstesna saptamalarını okumak gerekir.
ne yazık ki emevi anlayışı günümüz islamında devam ediyor.
genellikle yok hükmündedir. bazen 0.5 var sayılmıştır. mesela bakara suresinde bir erkeğe karşılık iki kadının şahitlik yapabileceği geçer. bazen de 0.25 var sayılmıştır. mesela 1 erkek 4 kadın ile evlenebilir. ama genellikle kadının islamda yeri yoktur.
islamiyet'in yayıldığı dönemde kadınları yüceltme gibi bir misyonuna vardı. bir kadının bir erkeğin yarısı sayılması bile o dönemdeki algı için ilerlemeydi. fakat din mensupları misyonu değil kaideleri esas alınca kadının islam dinindeki yeri güncel kadın/insan haklarının çok gerisinde kalmaktan kurtulamadı.