kriz yönetimi

türk dil kurumuna göre tanımı: '' bir ülkenin karşılaştığı ulusal, uluslararası herhangi bir sorun veya doğal afet durumunda sorunun en az zararla atlatılabilmesi için gerekli kararların alınması işi '' olan çözümler toplamı. ama gezi parkı direnişiyle başlayan süreçte- evet türkiye için çok yeni bir şey olmanın zorluğunu da göz önünde bulundurarak- hükümet sınıfta kalmıştır. ancak ekonomi ve kırılan birkaç camın, yakılan otobüsün hesabını yapan, ama orada cayır cayır yanan bir ateş topu olduğunu unutan hükümetin her zaman taksimde olduğu/olmaya çalıştığı, var olma savaşı verdiği düşünülünce 2 haftadır ortalarda görünmemesi manidardır. sadece polisle kendini temsil etmeye çalışan, en ufak bir yumuşama- ki bu kavram bile kendilerinde alerji yapmıştır- sinyali vermeyen, orada savaş değil çözüm için bulunan insanların ayırdına varmamakta direnen akp bir an önce çözüm bulmaya çalışmazsa farklı bir tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalmamız işten bile değil.