laf işitmek

bir davranıştan veya sözden ötürü eleştiriye uğramak, azarlanmak.