malzeme

bir ürünün hazırlanması için kullanılan gereklilikler bütünü.