meşakkatli

zorlu, aşılması gereken engeli bulunan.