muktedir

arapça kökenlidir.
kökü olan isim "iktidar"dır.
muktedir ise, iktidar sahibi, iktidarı elinde tutan anlamında bir sıfattır.