namussuz imanlı her yöne yanlı

din maskesinin ardına saklanarak her türlü pisliği / yolsuzluğu yapanları anlatan tanımlamadır. *