para biriktirmek

tasarruf etmektir.
klasik iktisat teorisinde, bir ülkedeki yatırımların temel kaynağıdır.
tüketilmeyen geliri ifade eder parayı harcamamak.
üretime dönüşebilir, eğer, para piyasalarına yatırılırsa bu harcanmamış değerler.
yastık altında tutulursa, ekonomik etki yaratmaz.
belli bir meblağa ulaştığında, ya gayrimenkule ya da uygun bir yatırım aracına dönüştürülmesi önerilir.