politize etmek

siyasileştirmek, politikaya bulaştırmak.