politize olmak

siyasete bulaşmak, politikaya bulaşmak.